КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №27 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання счетчик посещений Погода в Днепропетровске Дитячі садки України МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Наш сайт в каталоге manyweb.ru

2019-2020

Звіт керівника

комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №27»

Дніпровської міської ради

за 2019-2020 н.р.

 

 

1.Загальна характеристика

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, згідно «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю»

 

Мета:      Подальше утвердження відкритої і демократичної державно –

                 громадської системи управління навчальним закладом, поєднання

                 державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й

                 виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики

                 управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Комунальний  заклад освіти “Дошкільний  навчальний заклад  ( ясла – садок)   № 27” Дніпровської міської ради  “Малятко”, знаходиться за адресою: 49022 м. Дніпро, ж/м  “Південий”  вул.  Молодогвардійська, 22-Д, 

E-mail: [email protected].

Заснований у 1952 році відомством Дніпропетровський м’ясокомбінат , з січня 2017 року підпорядковується управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

Завдання і зміст освітньо - виховного процесу в закладі визначає  Базовий компонент дошкільної освіти і реалізується комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». Одночасно використовуються варіативні програми, визначені переліком програм, підручників і навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Освітній процес у закладі здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

         У закладі визначена українська мова навчання.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7.00 до 17.30.

У закладі створено комфортне і безпечне розвивальне середовище, яке сприяє успішному виконанню пріоритетних завдань освітньо - виховного плану закладу у 2019-2020 навчальному році. 

Упродовж навчального року дошкільною освітою у ”Малятко” було охоплено 133 дитину, функціонувало 4 групи, укомплектованість яких проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.  

2. Аналіз педагогічного складу

Всього колектив складає 24  працівників: з них 12 педагогів, 12 - обслуговуючий персонал та 1 медичний працівник.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні закладу дошкільної освіти шляхом курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Щороку в закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням наказів та оформленням відповідних документів. У 2019 - 2020 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагогічних працівників. 5 педагогів підвищили кваліфікацію в КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

В педагогічному колективі спостерігається стабільність кадрового складу, доброзичлива творча атмосфера, взаємодія вихователів та фахівців щодо виконання річних завдань закладу та здійснення комплексного супроводу розвитку та виховання дошкільників. Працює гурток англійської мови.

       Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, думки.

 

 

3. Управлінська діяльність

Управлінські рішення та дії завідувача закладу поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань.

З метою визначення рівня та вдосконалення осітньо - виховного процесу в ЗДО за різними напрямками   були охоплені контролем усі суттєві питання.

Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня, якістю підготовки до запланованих річним планом заходів, ретельний аналіз їх наслідків та корекцію.

Здійснювався контроль за роботою обслуговуючого персоналу з метою їх якісного виконання своїх посадових обов’язків та чіткої роботи закладу.

У процесі формування іміджу закладу дошкільної освіти особливу увагу звертали на:

1. Підвищення якості освіти. Зокрема цьому сприяли упровадження інноваційних освітніх та здоров’язбережувальних технологій, організація гурткової роботи та ін.

2. Удосконалення матеріально - технічного оснащення та науково- методичного забезпечення.

3. Оптимізацію роботи з кадрами та батьками вихованців.

4. Обов’язковим є висвітлення позитивних результатів діяльності дитсадка, творчих здобутків педагогів через інтернет-ресурси.

Створення позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти - це складний безперервний процес, результат якого - постійний професійний розвиток педагогів і максимальне задоволення потреб громадськості

 

4. Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

Завдання річного плану реалізувались у щоденній роботі зі здобувачами освіти, педагогами та колективом батьків.

Пріоритетний змістовний напрямок освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році визначався з урахуванням потреб сьогодення, у посиленні складових соціально-морального, емоційно - ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я. П’ятий  рік поспіль колектив закладу плідно працював щодо реалізації обласного науково - методичного проєкту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (V етап – підсумковий).

Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу закладу з проблеми формування соціальної свідомості дошкільника принесла позитивні результати.

На рівні особистості педагога: удосконалили пріоритети освіти спрямовані на комплексне провадження інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій дошкільника; збільшилось прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації.

Активна участь батьків в акціях, виставках, благоустрою майданчиків, свідчила про їхнє бажання бути не лише спостерігачами, а й учасниками процесу долучення до стилю життя, орієнтованого на сталий розвиток. 

5. Методична робота

Забезпечення якості та результативності щоденної освітньої праці конкретного педагога і колективу закладу дошкільної освіти загалом залежить від грамотно побудованого управління закладом та методичного супроводу.

Завдання методичної служби закладу полягає в тому, щоб побачити ініціативи педагогів та допомогти їм розвинутися, знайти механізм реалізації їхнього потенціалу, надати конкретну своєчасну практичну допомогу, зокрема забезпечити простір для здобуття необхідних знань засобами різних ресурсів.

В умовах пандемії заклад дошкільної освіти, виконуючи розпорядження уряду України, місцевої влади, перейшов на дистанційну форму роботи. З метою забезпечення освітньої та просвітницької діяльності  закладу педагогічний колектив був ознайомлений з рекомендаціями МОН України щодо організації роботи в режимі дистанційного навчання в період карантину проведено ряд консультацій щодо дистанційної форми роботи «Організація освітнього-виховного процесу з дітьми в умовах карантину», завдяки чому педагоги швидко й ефективно налагодили проведення он- лайн занять з дітьми в режимі реального часу. Нові інтернет – технології надали можливість вивести на новий рівень комунікацію з батьками, а також організувати ділове спілкування батьків та вихователів, фахівців, керівника закладу. Майданчиками для такого спілкування стали різні інтернет - платформи та соціальні мережі, що дали змогу:

оперативно реагувати на запити й потреби родин;

надавати постійну педагогічну, психологічну підтримку батькам;

залучати батьків до освітнього процесу та життя закладу;

осучаснити освітній процес.

         Педагоги активно використовували соціальну мережу Viber для спілкування з батьками та швидкого зворотного зв’язку, обміну інформацією в групах, передачі батьками фото та відео життя їхніх дітей, а також вільного спілкування між собою.

        Через сторінку в соцмережі Facebook ми мали змогу індивідуально спілкуватися з батьками, оперативно повідомляти важливу інформацію, а також поширювати досвід роботи наших педагогів та вивчати перспективний педагогічний досвід інших закладів дошкільної освіти.

Окрім цього, сайт ЗДО був джерелом інформації навчального, розвивального виховного й методичного змісту.

6. Якість реалізації освітніх програм

Аналіз виконання вимог програми, проведений за результатами педагогічного діагностування, спостережень дошкільнят, свідчить про те що більшість дітей належним чином засвоїли відповідні знання, уміння та навички. У їхньому житті практично рівномірно збалансовані різні форми активності: фізична, соціально - моральна, емоційно - ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна. Проте вихователям рекомендовано приділяти увагу розвитку логічних здібностей дітей, активно використовувати методи і прийоми проблемного навчання з огляду на те, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання, уміння, та навички в нових умовах.  

Створення розвивального середовища, що сприяє задоволенню різноманітних інтересів та потреб вихованців, дало педагогам можливість прокласти індивідуальний маршрут особистісного розвитку кожного малюка. Однією з форм підтримки пізнавальних інтересів та здібностей, розвитку дитячої обдарованості є гурткова робота.

7. Робота з наступності зі школою та батьками

Рівень психосоціальної зрілості дошкільника

 

Рівні

Старші групи

обстежено:  56 д.

низький

7 – 12%

середній

34 – 61%

високий

15  – 27%

 

 

   Діти активно приймали участь в святах та розвагах.

     Спільні зусилля педагогі закладу дошкільної освіти, вчителів початкових класів та батьків сприяють легкій адаптації дитини до нових соціальних умов при її переході з дитсадка до школи.

     Але все ж таки робота наступності потребує ще тіснішої співпраці між педагогами ЗДО та СЗШ з батьками особливо в період реформи Нової української школи.

8. Медичне обслуговування.

      Заклад дошкільної освіти забезпечений медикаментами: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

     Працівники закладу проходять медичний огляд вчасно, відповідно до встановленого графіку.

9. Організація харчування

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

З 05.03.2018р. послуги по харчуванню дітей надає Товариство з обмеженою відповідальністю «Контракт Продрезерв 5»  на умовах аутсорсингу згідно договору.

У закладі визначений триразовий режим харчування, який відповідає режиму кожної вікової групи. Умови для організації харчування в закладі дошкільної освіти задовільні. Харчоблок  має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримування санітарно-гігієнічного режиму.

 Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Готуючи страви, кухарі суворо дотримувались меню, технології  приготування їжі, нормативного об’єму страв.

Адміністрацією ведеться систематичний контроль за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, якістю готових страв, їх відповідність щоденному меню.

Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування дітей в групах.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців.

У закладі надається дієтичне харчування дітям згідно медичних показань.

У 2020 році встановлена обов’язкова плата за харчування дітей з денним перебуванням для батьків або осіб, які їх замінюють, на рівні 41% від вартості харчування дитини на день:для дітей у ясельних групах – 13,53 грн, та садових групах – 21,81 грн.

Пільгові умови оплати харчування дітей, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

У 2019 – 2020 навчальному році були забезпечені:

- безкоштовним харчуванням діти пільгових категорій:

діти з малозабезпечених сімей;

діти батьки, яких є учасниками АТО;

діти із числа внутрішньо переміщених осіб;

- 50% від сплати за харчування:

діти з багатодітних сімей - 4.

10. Результати роботи щодо укріплення матеріально - технічної бази

 Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Фінансові асигнування на 2019/2020 рік були заплановані лише на захищені статті та частково на утримання закладу дошкільної освіти.

У звітному періоді за бюджетні кошти були придбані: господарчі товари,мийні та дезінфікуючі засоби, медикаменти, медичне обладнання (безконтактні термометри 2 шт.) .

        Упродовж року згідно договорів здійснювались роботи: по обслуговуванню системи доочищення питної води, послуги з комплексного абонентського обслуговування комп’ютерної техніки. Згідно графіка будуть надаватись послуги на виконання заходів по підготовці закладу до опалювального періоду та підготовки закладу до нового навчального року. КП «БІО» було проведенно чергове діагностування та перезарядка вогнегасників, діагностика пожежних кранів.

       На території закладу замінено освітлювальні зовнішні прилади ( електролампи в кількості - 10 шт).

Восени було проведено спил та обрізку аварійних дерев.

Упродовж 2019-2020 навчального року активно працювала Рада закладу дошкільної освіти, батьківський комітет ЗДО, груп. Члени Ради, батьки систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення спонсорських, позабюджетних коштів та раціонального їх використання.

Спільна та чітка робота з загальносадовим, груповими батьківськими комітетами дала можливість виконати роботи по покращенню матеріально-технічної бази, створенню комфортних умов перебування вихованців у садку.

В період підготовки оздоровчої компанії «Літо-2020» на групових майданчиках частково пофарбовано та відремонтовано ігрове обладнання. Багато уваги приділялось оформленню ландшафту території закладу: висаджені квіти, кущі. 

Дякуємо батькам за допомогу, підтримку та розуміння проблем дитячого садка.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення високої перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітньо–виховного процесу.

 

 

З повагою.

Н.М. Біляєва