ВУЗ ШАГ

КЗО "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №27" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "М А Л Я Т К О"

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання счетчик посещений Погода в Днепропетровске Дитячі садки України МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Наш сайт в каталоге manyweb.ru

2016-2017

Діяльність ДНЗ в 2016-2017 навчальному році була направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·        збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

·        формування їх особистості;

·        розвиток творчих здібностей та нахилів;

·        забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

Для того, щоб вирішувати поставлені завдання перш за все потрібно подбати про забезпечення закладу кваліфікованими кадрами.

В закладі працюють досвідчені вихователі, у більшості з них стаж педагогічної діяльності більше 25 років. З 12 педагогів закладу 4 мають вищу освіту, середню спеціальну – 7 і 1 – загальну середню. У звітному році 3 педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації при ДОІППО. Вихователі постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи семінари, методичні об’єднання.

Розстановку кадрів на початку кожного навчального року робимо з урахуванням стажу роботи, досвіду та за психологічною сумісністю, враховуємо також і побажання батьків. Вихователі і помічники вихователів працюють у тісній взаємодії. В кожній групі панує атмосфера доброзичливості, спокою. Діти звикають до своїх вихователів, бо вони вдень замінюють їм їхніх мам.

В поточному навчальному році в дошкільному закладі проведено День відкритих дверей для педагогів області з метою обміну досвідом роботи щодо створення сучасного предметно-ігрового середовища. Робота колективу отримала схвальну оцінку з боку відвідувачів, день відкритих дверей для батьків 1 червня 2016 р., семінар завідувачів, вихователів Самарського району «Екологічно-економічне виховання» дитини дошкільного віку. Зараз вихователі та діти нашого закладу вивчають соціально-фінансову програму «Афлотон».

Створене в закладі предметно-розвивальне середовище найбільш повно задовольняє потреби особистісного розвитку дитини. І тут хочеться висловити подяку всім батькам, які надавали матеріальну допомогу. За рішенням батьківських комітетів в кожній віковій групі придбано іграшки для організації ігрової діяльності дітей, посібники для проведення занять, зошити для малювання, аплікації, підготовки руки до письма, канцелярські товари.

Так як бюджетні кошти на придбання всього цього не виділяються, тож тільки за підтримки батьків педагогам закладу вдається організувати весь навчально-виховний процес на належному рівні.

На протязі року заклад функціонував у належному режимі. Усі проблеми, які виникали, вирішувались в робочому порядку.

Адміністрація ДНЗ №27 звертається за допомогою к керівникам заводів:

·        Дніпропетровський комбінат харчових концентратів – Ковров О.Б.;

·        ТОВ М’ясокомбінат „Магрок” – Букрєєв В.В.;

·        ПрАТ „ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ” – Козловський І.О.;

·        УР ТОВ „ГідроТехІнженерінг” – Торопчин О.В.

Одне з головних питань в роботі ДНЗ – це організація харчування дітей.

Але кошти, які виділяє держава на харчування, не дають нам можливості виконати норми на 100%. 60% - батьківські кошти, 40% - бюджетні кошти.. Це дає нам можливість виконувати норми на 85-90%, в окремі місяці з основних продуктів – м’яса, риби, сиру, круп і на 100%.

Щороку батьківські комітети усіх груп дбають про забезпечення груп посудом.

Допомога, яка надається закладу, зокрема всі придбання, використання матеріалів за рішенням батьківських комітетів оприбутковується та ставиться на баланс дошкільного закладу.

В закладі постійно протягом року проводились перевірки СЕС щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Грубих порушень не було виявлено. В цьому велика заслуга і батьківського колективу. Бо допомога батьків дала можливість колективу закладу підтримувати належні санітарно-гігієнічні умови. Велика заслуга батьків в своєчасній підготовці к опалювальному сезону, приміщення були комфортні та теплі всю зиму.

Адміністрацією та колективом спільно з батьківською громадськістю велика увага приділяється щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не зареєстровано.

Акцент в роботі з дітьми старшого дошкільного віку педагоги робили на ігровій діяльності, як провідному виду діяльності для всього дошкільного дитинства.

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно до програмових вимог свідчать, що кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, зросла порівняно з початком навчального року, на 15%, кількість дітей з низьким рівнем розвитку зменшилась на 20%. Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з художньо-мовленнєвої діяльності. Ознайомлення з довкіллям та природою складає 25%. Діти середнього рівня добре орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення дітей. Багато понять залишаються в пасивному словнику дошкільників, тому порівняно з попередньою діагностикою з різних розділів програми спостерігаються в середньому незначні зміни.

Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, показники з образотворчої діяльності, в цілому, - на середньому рівні.

У групах молодшого дошкільного віку (порівняно з вереснем) наприкінці навчального року рівень засвоєння програми з розвитку мовлення мав такі показники: достатній рівень – 89%, середній – 23%, низький – спадання на 38%.

Показники ознайомлення з довкіллям також набули змін: рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 35%. Більшість дітей з низьким рівнем засвоєння розділу з програми логіко-математичного розвитку перейшли у середній рівень, на 27 % зросла кількість дітей, які опанували цей розділ на достатньому рівні.

У групах середнього дошкільного віку кількість дітей з низьким рівнем розвитку зменшилась за всіма розділами програми на 39%. Показники розвитку мовлення покращились в середньому на 17%.

Рівень засвоєння програмового матеріалу з музичного виховання також підвищився на 27%.

У середньому якість фізкультурно-оздоровчої роботи зросла на 52%. Підвищився рівень знань з ознайомлення з довкіллям - на 39%.

У групах старшого дошкільного віку, порівняно з попереднім навчальним роком, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з математики. А кількість дітей з показниками знань достатнього рівня збільшилась на 12%, високого рівня – на 19%. Отже зросла кількість дітей (на 12%), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці. Здатні до інтенсивної розумової діяльності. Організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

У групах старшого дошкільного віку підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з ознайомлення з природою та навколишнім світом, валеологічного та екологічного, економічного виховання.

Адміністрація та педагогічний колектив у 2016-2017 навчальному році приділяли велику увагу формуванню тісного взаємозв’язку закладу з сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційного підходу до кожного вихованця. В основному з батьками проводились зустрічі під час проведення свят, індивідуальні консультації та бесіди. Батьки приймали активну участь та надавали матеріальну допомогу в облаштуванні предметно-ігрового середовища груп та ігрових майданчиків. Недостатньо уваги приділялось в роботі з батьками формам робот інноваційного спрямування.

Робота у 2016-2017 навчальному році проводилась з широким залученням батьківської громадськості до управління діяльністю закладу.

Порушень трудової дисципліни в закладі не було. Звернення громадян з питань діяльності закладу вирішувались терміново. Зауважень до завідуючої ДНЗ з боку батьківського комітету, ради, батьків не було. А всі пропозиції враховувались.

Велика подяка всім батькам, хто був не байдужий до життя дітей у дошкільному закладі.

Фінансовий звіт додається.

 

 

 

З повагою.

Завідувач ДНЗ    Н.М. Біляєва